OSWALD Naturschätze - Quick Reis Mediterran - 400 g Dose